Category:


Category:

 

 

Sức khỏe cho người cao tuổỉ/Elderly Health

Tất cả các nguyên liệu và thành phần có nguồn gốc từ biển đều được nghiên cứu và thử nghiệm kỹ càng để đưa vào sử dụng.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thành phần tuyển chọn này được pha trộn với các thành phần hữu cơ tinh khiết khác có nguồn gốc từ biển.

Tiểu Đường
Maxi Blood Sugar Balance

Chất Béo Ðậu Nành
LECITHIN 1200mg

Sò Vỏ Xanh
BIO-GREEN LIPPED MUSSEL COMPLEX 2500

Dầu Cá Salmon
BIO-OMEGA-3

Sụn Cá Mập
SHARK CARTILAGE

     

 

 

 

   
       

 

 

 

 

Warning

The products and information found on Wealthy Health are not intended to replace professional medical advice or treatment. Our dietary supplements are not intended to diagnose, treat or cure any disease or medical condition. Our self care products are only for your personal comfort and are not intended to replace professional medical devices or guidance. Individual results can and do vary. Wealthy Health - encourages you to seek the advice of a qualified professional for any health problem lasting more than 10 days and to share with your provider information pertaining to your health and well-being, including information about any supplement you may be taking. Women who are pregnant or intend to become pregnant or who are nursing and those taking perscription medications, should consult their health care provider before using any supplement or product.

© 2012 Wealthy Health All Rights Reserved